Vikane Entreprenør AS ble etablert som et enkeltmannsforetak i 1976. Firmaet utførte da for det meste transport, dyrking og tomtearbeid. Firmaet utførte også arbeid for NVE og Statens Vegvesen.

I 1977 kjøpte Bjarte Vikane sin første lastbil, en Mercedes Benz 2632 6×4. Da hadde Bjarte Vikane arbeid på Sysendammen i Eidfjord Kommune.

Han hadde i tillegg en periode arbeid på hovedoljeledningen til Kårstø, ut fra Karmøy. I 1995 tok firmaet på seg anbud, og hadde da hovedansvaret for en del anlegg i distriktet som: vei, vann og kloakk.

Etter hvert som tiden gikk, økte oppdragsmengden, og vi utvidet. Vi har pr. dags dato 5 ansatte. I 2008 ble firmaet omdannet til et AS. Vi er også underentrpenør for Mesta på vintervedlikehold av riksvegen fra Brimnes til Tyssedal, samt har vi en brøytebil på Rv7 Hardangervidda. Vi holder til i Husemoen industrifelt,der vi har satt oss opp verksted og kontorbygg.