Tunnelarbeid

I 1995 hadde Vikane Entreprenør AS hovedansvaret for massetransporten i Fresviktunnelen i Ullensvang Herad.

Brøyting

Vikane Entreprenør AS har den kommunale brøytingen i Ullensvang Kommune (Kinsarvik).

Hyttefelt

I 2006 hadde Vikane Entreprenør AS hovedanbudet ved Maurseth Fjellpark i Eidfjord Kommune. Det ble opprettet ca. 70 hyttetomter med vei, vann og kloakk.

Tomtearbeid i Kalhagen

2010 var det utlyst 17 tomter for opparbeiding i byggefelt i Kinsarvik, der Vikane Entreprenør As har hovedanbudet.

Transportkjøring

Vikane Entreprenør AS utførte kjøring til Hardangerbrua, hvor vi leide ut transport til kjøring av masser ut fra Hardangerbroen.