Her kan du lese om hvilke tjenester Vikane Entreprenør AS tilbyr. Vi er en allsidig entreprenør, og det er mange felt vi har lang erfaring innen. Spør oss om våre tjenester dersom du er usikker på hva vi kan gjøre for deg.

Graving

Vi tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Drenering

Vikane Entreprenør AS utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider selvsagt med nøyaktighet for å forhindre skader på bygninger eller uteareal. Drenering av grunnen rundt en boligs grunnmur er viktig for å forebygge fuktskader i grunnmuren.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring i dag.

Planering

Vikane Entreprenør AS utfører planering av tomter og grunnarbeid. Her benytter vi oss av lang erfaring og bred kompetanse for å utføre arbeidet så nøyaktig som overhode mulig, og for å sikre et optimalt resultat.              

Vann og avløp

Vikane Entreprenør AS legger vann og avløpsledninger, og utfører nedgraving av disse.

Septik

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger. Disse tankene kalles septiktanker, og blir gravd den i bakken ved bygningen.  Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

Massetransport

Vikane Entreprenør AS utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på fyllmasse eller utkjøring.            

Veibygging

Vikane Entreprenør AS utfører bygging av vei til byggefelt, private veier og skogsveier.

Brøytetjenester

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet. Det er viktig at veien blir behandlet fort, før det oppstår ulykker. Vi har lang erfaring innen brøyting, og arbeider effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å opprette faste avtaler for brøyting.                                           

Sprenging

Vikane Entreprenør AS utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser. Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utfører i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid. Vår moderne maskinpark gjør det mulig å holde høy kvalitet på alle oppdrag.

Vi har det nyeste sprengningskurset som er påbudt fra 2012 – sprengningsleder og sprengningsbas.

Natursteinmuring

Vikane Entreprenør AS murer store og små murer, forblender vegger, murer trapper, legger heller osv. Vi utfører også restaurering av gamle steinmurer. En natursteinsmur setter et fantastisk vakkert preg på hagen, samtidig som det er svært solid, holdbar og helt vedlikeholdsfri.

Vikane Entreprenør AS har lang erfaring med natursteinsmuring, og vi er stolte av de murene vi setter opp.

Belegningsstein, heller, kantstein

Vikane Entreprenør AS utfører legging av belegningsstein, som passer fint på uteareal som gårdsplasser og terrasser. Belegningsstein er en enkel måte å gjøre uteplassen vakker på.

Vikane Entreprenør AS utfører også legging av diverse steinheller og kantstein.